Општинскиот натпревар по хемија

На 23.02.2024 год. се одржа Општинскиот натпревар по хемија, на кој учениците од:

VIII одделение под менторство на предметниот наставникот по хемија Марија Апостолова ги постигнаа следните резултати:

🥈Втора награда – Огнен Трпески

🥉Трета награда- Нина Ќосиќ

🥉Трета награда Ана Дамјановска

🥉Трета награда Лука Ангеловски

🥉Трета награда Ника Георгина Франгоска

🎫 Успешно учество Калина Ристовска

🎫 Успешно учество Дамјан Станојловиќ

Учениците од IX одделение ги постигнаа следните резултати:

🥉Трета награда Елена Сотироска

🥉Трета награда Матеј Богатиноски

🎫Успешно учество Јана Мановска

🎫 Усшешно учество Тамара Јанакиевски

Среќно на Регионалниот натпревар!

За повеќе информации на следниот линк