Општински натпревар по природни науки

На 23.02.2024 год. се одржа Општинскиот натпревар по природни науки на кој учениците од:

IVа одделение – ментор Снежана Христова

 • 🥇Прва награда-Иван Пејов
 • 🥇Прва награда-Марко Ѓуричиќ
 • 🥈Втора награда-Матеј Соколовски
 • 🥈Втора награда-Иван Десков
 • 🥈Втора награда-Марко Гелевски

IVб одделение – ментор Наташа Самарска-Миланова

 • 🥈Втора награда-Лара Шумантева
 • 🥈Втора награда-Марта Бакаловска
 • 🥈Втора награда-Филип Недев
 • 🥉Трета награда-Алек Палашевски

IVв одделение – ментор Лидија Бозаревска

 • 🥇Прва награда-Виктор Коцев
 • 🥇Прва награда-Лина Маневска
 • 🥈Втора награда-Матеј Симоновски
 • 🎫Пофалница-Калина Столева

Vа одделение – ментор Наташа Велковска

 • 🥉Трета награда-Каролина Кироска
 • 🎫Пофалница-Ана Марија Тодоровиќ

Vб одделение – ментор Наташа Велковска

 • 🥈Втора награда-Тадеј Наумов
 • 🥈Втора награда-Павел Врбоски
 • 🥉Трета награда-Лина Шумантева
 • 🎫Пофалница-Филип Банишки
 • 🎫Учество-Петар Парнаџиев

VIа одделение – ментор Марија Апостолова

 • 🥈Втора награда-Дамјан Трајковски
 • 🥉Трета награда-Евгенија Димеска
 • 🥉Трета награда-Адријана Тасевска

VIб одделение – ментор Наташа Велковска

 • 🥉Трета награда-Димитриј Гулевски
 • 🥉Трета награда-Калина Анчева
 • 🥉Трета награда-Дарјан Петковски
 • 🎫Учество-Илина Руменова

VIв одделение – ментор Наташа Велковска

 • 🥉Трета награда -Лара Лазаревска
 • 🥉Трета награда-Елена Стефанова
 • 🥉Трета награда-Дафина Гечева

Со среќа на Регионалниот натпревар!