Регионалниот натпревар по германски јазик

На Регионалниот натпревар по германски јазик одржан на 24.02.2024 под менторство на предметниот наставник Ана Арсоска, учениците ги постигнаа следните резултати:

🥉Трета награда – Евгенија Димеска 6а

🥈Втора награда – Атанасија Хаџи-Василева 7а

🥈Втора награда – Ина Пауновска 7а

🥉Трета награда – Ања Ковачев 7в

🎫Пофалници за успешно учество – Ника Георгина Франгоска 8в

🎫 Пофалница за успешно учество – Јана Ѓурковска 9а

Со среќа на Државен натпревар!