Руска прочка “Масленица”

Како и секоја година така и оваа година на ден 16.03.2024 година (сабота) по повод руската прочка, “Масленица” се изведе прекрасна приредба на која земаа учество сите ученици од Iб, IIа, IIб, IVа, IV в и Va, паралелки во кои се изучува рускиот јазик