Акцијата за пошумување

На првиот ден од пролетта како доброволци во акцијата за пошумување на опожарените краишта во Свети Николско во организација на иницијативата Боренка во заедничка соработка на Сојузот на извидници и ЈП Национални шуми активно учество земаа ученици од 9а и 8б одделение.

Одговорен наставник Божо Бубало

Нацрт агенда

21.03.2024 – Опожарено подрачје Вардарски регион, Свети Николе

08:00 Поаѓање од Скопје

10:00 – 10:30 | Пристигнување на локација (точни координати ќе бидат пратени дополнителни) Делење пакетче (храна и освежување, ракавици, беџ)

10:30-10:45 | Говор за добредојде

1. Претставник од Сојуз на извидници на Македонија (Боренка – најголема волонтерска акција за пошумување на опожарени подрачја)

2. Претставник од ЈП Национални шуми (партнерство меѓу јавен и граѓански сектор за општо корисно добро преку акции за подигнување свест за заштита на шумите од пожари)

10:45 – 11:00 – Инструкции од претставници од ЈП Национални шуми за техника на садење, делење во тимови

10:45 – 14:00 | Садење

14:00 – Заминување за Скопје