Акција за садење и пароли за чиста околина

По повод денот на пролетта учениците од 4б одделение изработија и поставија пароли за чиста околина и имаа акција за садење на цвеќе во жардиниерите во училишниот двор.

Сите заедно се потрудиja, да дадaт пример за местото на работење и учење да биде чисто!