Еко – активност садење пченична трева и чистење на училница

Еко – активности со учениците од III-a одделение, садење пченична трева и чистење на училницата