Светскиот ден на лицата со аутизмот

На 02.04.2024 на часот по предметот Мултикултурни работилници по повод 2 ри Април на кој ги одбележуваме Светскиот ден на детската литература и Светскиот ден на лицата со аутизмот ,со учениците од 6в одд. изработивме постери и кратки слогани,со кои ја истакнавме важноста од читањето книги од мала возраст и свесноста за подеднаква припадност на лицата со аутизам во општеството и секојдневниот живот.📚🧍🏼🫱🫶🏻