Регионален натпревар математика

Актив на 4 одделение

На регионален натпревар по математика одржан на 2.3.2024 год. учениците од Актив на четвртите одделенија ги освоија следниве награди:

4а одд.

  • 🥈Михаил Ташовски – втора награда
  • 🎫 Иван Десков – пофалница
  • 🎫 Матеј Соколовски – пофалница

4б одд.

  • 🥈Петар Трошановски – втора награда
  • 🥉Миа Цекова-трета награда
  • 🥉Павел Ристовски – трета награда
  • 🎫Каја Прчоска-пофалница
  • 🎫Марко Митовски – пофалница

4в одд.

🥈Матеј Симоновски – втора награда

Со среќа!