Регионален натпревар по природни науки

На 05.03.2024 год. се одржа Регионалниот натпревар по природни науки на кој учениците од:

Vа одделение под менторство на предметниот наставник Наташа Велковска ги постигнаа следните резултати:

 • 🥇Прва награда – Каролина Кироска 
 • 🥈Втора награда – Ана Марија Тодоровиќ

Vб одделение под менторство на предметниот наставник Наташа Велковска ги постигнаа следните резултати:

 • 🥈Втора награда – Лина Шумантева
 • 🥉Трета награда – Тадеј Наумов
 • 🥉Трета награда – Павел Врбоски
 • 🥉Трета награда – Филип Банишки

VIа одделение под менторство на предметниот наставник Марија Апостолова ги постигнаа следните резултати:

 • 🥉Трета награда – Дамјан Трајковски
 • 🥉Трета награда – Евгенија Димеска
 • 🥉Трета награда – Адријана Тасевска

VIб одделение под менторство на предметниот наставник  Наташа Велковска ги постигнаа следните резултати:

 • 🥉Трета награда – Димитриј Гулевски
 • 🥉Трета награда – Калина Анчева
 •  🎫 Пофалница – Дарјан Петковски 

VIв одделение под менторство на предметниот наставник Наташа Велковска ги постигнаа следните резултати:

 • 🥉Трета награда – Дафина Гечева
 •  🎫 Пофалница – Лара Лазаревска 
 •  🎫 Учество – Елена Стефанова 

Со среќа на сите ученици што продолжуваат на Државниот натпревар!