Регионален натпревар по хемија

На 13.04.2024 год. се одржа Регионалниот натпревар по хемија, на кој учениците од:

VIII одделение под менторство на предметниот наставникот по хемија Марија Апостолова ги постигнаа следните резултати:

  • 🥈Втора награда – Огнен Трпески
  • 🥉Трета награда – Ана Дамјановска
  • Пофалница – Нина Ќосиќ
  • Пофалница – Лука Ангеловски
  • Пофалница – Ника Георгина Франгоска

Среќно на Државниот натпревар!