Спомен куќата на Мајка Тереза

На 22.04 учениците од 4 одд. заедно со своите одделенски наставници ја посетија Спомен куќата на Мајка Тереза. Преку фотографии, документи и експонати го проследивме нејзиниот животен пат. Учењето надвор од училишните клупи секогаш е најинтересно и останува најдолго во сеќавањата!