Државен натпревар по хемија

На 31.05.2024 год. се одржа Државниот натпревар по хемија, на кој учениците од VIII одделение под менторство на предметниот наставникот по хемија Марија Апостолова ги постигнаа следните резултати:
🥈Втора награда – Огнен Трпески
🎫Пофалница – Ана Дамјановска

Честитки за постигнатиот успех!