Првенец на генерација 2023/24 година

Првенец на генерација 2023/24 година од ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје, Центар е ученикот Ангел Мукоски од 9а одделение.