Еднодневен излет во Тетово

Еднодневен излет на активот на 3то одд. во Тетово. Посета на шарена џамија и манастирот “Св.Атанасиј” во Лешок.