Мрежа за искуствено учење – Млади ренџери

Учениците од 8в одд. ја посетија работилницата “Млади ренџери” во Национален парк Галичица, како дел од проектот “Мрежа за искуствено учење”. Целта на оваа посета беше учениците да ги подобрат знаењата од природните науки, да развиваат еколошка свест и да ја подобрат својата социјализација преку друштвени игри.