Честитка ОШ ,,Краљ Петар Први “ Белград

На 11.10.2023 бевме во посета на ОШ ,,Краљ Петар Први “ во Белград , на часот по српски јазик се запознавме со учениците на 5-1 и направивме споредба во јазичните разлики и особености во кириличното писмо на двата јазици: македонскиот и српскиот јазик .Нашите ученици од 6 а одд. изработија постер како честитка за нивниот патронен празник и во чест на нашето побратимство ,а тие им упатија благодарност на македонски јазик.