Eднодневна есенска екскурзија – Марков манастир

Ден исполнет со игра и весели детски лица во убавиот Марков манастир.

# Реализирана еднодневна есенска екскурзија #