Новогодишен турнир во мал фудбал

Во ООУ„Димитар Миладинов“, втора година по ред, за учениците од VI-IX одд.

се одржа Новогодишен турнир во мал фудбал.

⚽ Учествуваа 13 екипи. Се одиграа 17 натпревари.

⚽Во категоријата шесто и седмо одд. финалисти беа екипите

од VI б и VII а. Победник е VII а одд.

⚽Во категоријата осмо и деветто одд. финалисти беа VIII а и

IX а одд. Победник е IX а одд.

Пофалба за сите екипи за спортската фер игра.

Пофалба за публиката за добрата атмосфера.

Благодарност до директорката и наставниците за поддршката на организацијата на турнирот.

Посебна благодарност за наставникот по физичко и здравствено образование Јован Миловски за успешната реализација и судење на натпреварите.

Среќна Нова година!