Rегионален натпревар природни науки

На регионален натпревар по природни науки одржан на 5.4.2024 год.учениците од Актив на четврто одделенија ги освоија следниве награди:

4а одд.

 • 🥇Марко Ѓуричиќ – прва награда
 • 🥈Марко Гелевски – втора награда
 • 🥈Иван Десков – втора награда
 • 🥉Иван Пејов – трета награда
 • 🥉Матеј Соколовски – трета награда

4б одд.

 • 🥉Лара Шумантева- трета награда
 • 🥉Филип Недев – трета награда
 • 🥉Марта Бакаловска – трета награда
 • 🥉Алек Палашевски трета награда

4в одд.

 • 🥈Матеј Симоновски – втора награда
 • 🥈Лина Маневска – втора награда
 • 🥉Виктор Коцев – трета награда

Учениците обезбедија пласман да се натпреваруваат на државниот натпревар по природни науки во месец јуни.

 • Марко Гелевски 4а одд
 • Иван Десков 4а одд
 • Матеј Симоновски 4в одд
 • Лина Маневска 4в одд
 • Марко Ѓуричиќ 4а одд

Среќно!