Посета на градската библиотека “Браќа Миладиновци”

Денес учениците од 2а и 2б одд. ја посетија градската библиотека “Браќа Миладиновци” и станаа нејзини верни членови.
Библиотеката ја напуштија воодушевени и со огромна желба за читање на прекрасните книги од детската литература.