Музеј на град Скопје

Учениците од ООУ”Димитар Миладинов”-Центар, од IVа и IVб одделение заедно со своите наставнички Сандра Здравеска, Славица Димитриевска и Даниела Гајдова присуствуваа во Музеј на град Скопје на одбележување 150 год. постоење на железничкиот сообраќај во Македонија.

Тие имаа можност да ја погледнат поставката за железничкиот сообраќај во Македонија и краткометражен филм “Првиот воз”