Обука за примена на смарт табли

📣Обука за примена на смарт табли во наставата. Наставниот кадар од ООУ”Димитар Миладинов”-Центар, на ден 12.09.2023год. следеше обука за успешна примена на смарт табли во наставата согласно новата концепција.